Utstillingskomiteen (UK)

Utstillingskomiteens oppgave er å utarbeide dommerlister til NKKs Internasjonale og Nordiske utstillinger.

 

Oppgavene er omfattende og krevende, med både enkle og noe utfordrende arbeidsverktøy.

Økt antall utstillinger de siste årene, og arrangementer over 2-3 dager, fører til at komiteen har møte hver uke.

Komiteen jobber optimalt med utstillinger 2-3 år frem i tid.  Medlemmene  har alle sammen bred kunnskap om, og kjennskap til utstillingssporten, noe som er essensielt for å kunne gjennomføre oppgavene.

Medlemmer pr 1/1-2022:

Petter Steen, Leder (1 år)
Marianne Holmli (1 år)
Jari Partanen (2 år)
Mette Tufte (1 år)
Børge Espeland (1 år)
Repr. for gr. 10 oppnevnes senere (2 år)
Frode Jevne (2 år)

 

 

Våre samarbeidspartnere: