Utstillingskomiteen (UK)

Utstillingskomiteens oppgave er å utarbeide dommerlister til NKKs Internasjonale og Nordiske utstillinger.

 

Oppgavene er omfattende og krevende, med både enkle og noe utfordrende arbeidsverktøy.

Økt antall utstillinger de siste årene, og arrangementer over 2-3 dager, fører til at komiteen har møte hver uke.

Komiteen jobber optimalt med utstillinger 2-3 år frem i tid.  Medlemmene  har alle sammen bred kunnskap om, og kjennskap til utstillingssporten, noe som er essensielt for å kunne gjennomføre oppgavene.

Utstillingskomiteen i Norsk Kennel Klubb består av
 
Ann Wiseman Stavdal                 Leder
Per Iversen
Mette Tufte
Petter Steen
Christen Lang
Eli-Marie Klepp
Frode Jevne
 

 

 

Våre samarbeidspartnere: