Årsmøte NKK Region Troms/Finnmark 2019

Norsk Kennel Klub, Troms og Finnmark avholder årsmøte 30.03. i Nordkjosbotn.

Aktivitets- og raseklubber med egne avdelinger kan sende delegater til årsmøtet. 
Antall som kan møte for hver enkelt klubb er som følger:
Medlemstall 0 – 99 –,  1 delegat
Medlemstall 100 – 199 – 2 delegater
Medlemstall 200 og oppover – 3 delegater

Klubbene bes mede fra til aase@toots.no hvem som kommer fra hver enkelt klubb (navn og mailadresse).  Frist for innsending SNAREST og senest 25.3.2019.

Vi håper flest mulig kan delta, og ser fram til et hyggelig møte.  Etter det offisielle årsmøtet er ferdig, legger vi opp til en ideutveksling, hvor klubbene kommer med ideer og forslag til hvilke aktiviteter man ønsker i regionen. 

Dagsorden og sakspapirer finnes under "Dokumenter" på denne siden.

Velkommen til møtet.

Styret

 

Våre samarbeidspartnere: