Styret

Informasjon om styret, samt protokoller fra styremøtene i regionen.

 

Kontakt

Felles mailadresse til styret: styret@nkktv.no

Styresammensetning:

Under "Dokumenter" på denne siden finner du årsmøteprotokoll, og styremøteprotokoller.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: