Styret

Informasjon om styret, samt protokoller fra styremøtene i regionen.

 

Kontakt

Felles mailadresse til styret: styret@nkktv.no

Styresammensetning 2021:

Valgkomite

  • Leder: Paal Bjerkevold                          
  • Medl:  Magnar Nordsveen                                                                              
  • Medl: Aslak Gilde
  • Vara: Lene Grimstad

Under "Dokumenter" på denne siden finner du årsmøteprotokoll, og styremøteprotokoller.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: