Styret

Følgende styre inkl. andre tillitsvalgte er innvalgt i NKK Troms og Finnmark:

 

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2021 - 2022

Styrets sammensetning for 2021:

Leder:                              Aase Jakobsen
Nestleder:                      Vibeke K. Pettersen
Kasserer:                        Nina Løvhaug
Styremedlem:                Kim Kristoffersen
Styremedlem:                Kjellaug Lindrupsen
Styremedlem:                Ingrid Myrvoll
Varamedlem:                 Grete Pettersen
Varamedlem:                 Knut Heimen
               

Revisor: Anne Grete Myrvang
Vara revisor: Lisbeth Alida Varsi Mathisen

Delegater til Representantskapsmøte 22:
Aase Jakobsen
Vibeke K. Pettersen
Vara:    Utpekes av styret

Valgkomiteens sammensetning for 2021/22:
Valgkomiteen:
Leder: Gerd-May Solli - gerdmaysolli@gmail.com
Medlem: Tina Lindrupsen
Medlem: Cate-Elin Haga
Varamedlem: Karin- Diana Nordvåg

Nøkkelopplysninger i Brønnøysundregistrene:  
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene (brreg.no)  

 

Våre samarbeidspartnere: