Styret

Kontaktinformasjon

 

Klubbnavn:

Norsk Kennel Klub

Region:

Trøndelag

 

 

Kontaktpers.

Per Nymark

Adresse

Hans Finnes gate 20 A

Postnr./sted

7045 Trondheim

 

 

Telefon:

959 94 824/73521371

Epost

per.harald.nymark@gmail.com

Web

 

Verv

Utvalg

Verv

Div

Navn

Telefon

Styre

Formann

 

Nymark, Per-Harald

73521371/959 94 824

Styre

Nestleder

 

Susan Clayborough

951 50 142

Styre

Sekretær

web-ansvarlig

 

Magnus Husby

 980 57 681

Styre

St.Medlem

 

Mette Vikan

 

Styre

St.Medlem

 

Hege Sagmyr

 

Styre

St.Medlem

 

Rune Tyvold

416 47 417

Styre

St.medlem

 

Atle Gundersen

 

Styre

Vara.Medlem

 

Torbjørn Stormoen

 

Styre

Vara.Medlem

 

Nina Krisitn Eggen

 

 

Våre samarbeidspartnere: