Styrets sammensetning NKK Region Troms/Finnmark

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2023

 

Styrets sammensetning for 2023:

Leder:                             Aase Jakobsen
Nestleder:                      Vibeke K. Pettersen
Kasserer:                        Ingrid Myrvoll
Styremedlem:                Kim Kristoffersen
Styremedlem:                Kjellaug Lindrupsen
Styremedlem:                Berit Schølberg Hansen
Varamedlem:                 Grete Pettersen
Varamedlem:                 Torgeir Pedersen
Sekretær:                       Ingvild Vassbotn Lundgård-Nolte    

Revisor: Anne Grete Myrvang
Vara revisor: Lisbeth Alida Varsi Mathisen

Delegater til Representantskapsmøte 23:
Aase Jakobsen
Vibeke K. Pettersen
Vara:    Utpekes av styret

Valgkomiteens sammensetning for 2022/23:
Valgkomiteen:
Leder: Cate-Elin Haga
Medlem: Torill Landbakk
Medlem: Karin- Diana Nordvåg
Varamedlem: May Mikalsen

Nøkkelopplysninger i Brønnøysundregistrene:  
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene (brreg.no)  

Innkalling til årsmøte (PDF, 182KB)

Våre samarbeidspartnere: