Styret

Følgende styre inkl. andre tillitsvalgte er innvalgt i NKK Troms og Finnmark:

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2018 - 2019

Leder:
Aase Jakobsen, Tønsvikvegen 375, 9022 Krokelvdalen
Tlf. 77 63 33 20 (p), Mobil: 92833320 og 91 88 88 74
E-post: aase@toots.no

Nestleder:
Katrine Harjo, Seljelundveie 4, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 95144818
E-post: katrineharjo@live.no

Styremedlemmer:
Nina Løvhaug
Patrik Oware
Liv Randi Lundgren-Matilassi
Lill Kristin Nilsen
Vibeke Pettersen

Varamedlemmer:
Ellinor Monsen
Oddvar Mathiassen

Revisor:
Steinar Lagesen
Vararevisor:
Anne Grete Myrvang

Representanter til NKKs representantskapsmøte:
Delegater: Aase Jakobsen og Katrine Harjo
Vara: Patrik Oware

Valgkomite
Leder: Ruth-Ellinor Leiksett
Medlemmer: Siv Hilde Oware og Lars Kristoffersen
Vara: Cate Elin Haga

Våre samarbeidspartnere: