Styret

Følgende styre inkl. andre tillitsvalgte er innvalgt i NKK Troms og Finnmark:

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2021 - 2022

Leder:    
Aase Jakobsen  
Tlf.: 92833320  
E-post:  nkktromsfinnmark@nkk.no  

Nestleder:  
Frid Mikkola  
Tlf.: 92285638  
E-post: fmikkola@start.no  

Kasserer:  
Nina Løvhaug  
Tlf.: 99794092  
E-post: nina.lovhaug@uit.no  

Sekretær:  
Vibeke Pettersen  
Tlf.: 91856519  
E-Post:  northspirit@hotmail.com  

Styremedlemmer:  
Tonje Sollied Johansen  
Kjellaug Marie Lindrupsen  
Ingvild Vassbotn Lundgård-Nolte  

Nøkkelopplysninger i Brønnøysundregistrene:  
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene (brreg.no)  

Våre samarbeidspartnere: