Styret

Følgende styre inkl. andre tillitsvalgte er innvalgt i NKK Troms og Finnmark:

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2016 - 2017

Leder:
Aase Jakobsen, Tønsvikvegen 375, 9022 Krokelvdalen.
Tlf. 77 63 33 20 (p), Mobil: 92833320 og 91 88 88 74
E-post: aase@toots.no Fax: 77 78 10 20.

Nestleder: 
Tone Trøite, Skrogveien 39, 9411 Harstad
Mobil:91776377
E-post: tonetroi@gmail.com 

Sekretær: 
Rikke Masternes, Kolvik, 9710 Indre Billefjord

Mobil: 48059816
E-post: rikkekatrin@hotmail.com

Kasserer:
Ingeborg Ross, Lyngsalpeveien 286, 9060 Lyngseidet
Mobil: 97018697
E-post: i-ross@online.no

Styremedlem:
Liv-Randi Lundgren-Mathilassi, Thomaskroken 10, 9513 Alta

Telefon: 78434570
E-post: Livrandi67@gmail.com

 

Styremedlem:
Mette Guttormsen, Mette Guttormsen, Egne Hjems vei 5 A, 9910 Bjørnevatn
Tlf.: 78999934, 78998379, Mobil: 91399994.
E-post: mettegutt@hotmail.com

 

Styremedlem:
Lill-Kristin Nilsen, General Fleichersv. 690, 9357 Tennevold.
Mobil: 46661919
E-post: lill@phrostmade.com

Varamedlem:
Siri Knudsen, B. A. Løvoldsveg 130, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 93068982
E-post: mailto:siri.k.knudsen@gmail.com

Varamedlem:
Ellinor Monsen,Rederveien 24, 9014 Tromsø
Mobil: 90518752
E-post: ellinormonsen@hotmail.com

Representanter til NKKs RS:
Aase Jakobsen og Tone Trøite
Vara: Rikke Masternes

Revisor: Steinar Lagesen
Vararevisor: Jorunn Toften

Valgkomite:
Leder: Hege Thoresen
Medlem: Vibeke Pettersen og Ingegjerd Jensen
Vara: Siv-Hilde Oware

 

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2015 - 2016

Leder  
Aase Jakobsen, Tønsvikvegen 375, 9022 Krokelvdalen                     
Tlf. 77 63 33 20 (p), Mobil: 92833320 og 91 88 88 74
E-post: aase@toots.no  Fax: 77 78 10 20.

Nestleder        
Tone Trøite, Skrogveien 39, 9411 Harstad                                          
Mobil:91776377
E-post: tonetroi@gmail.com  

Kasserer:      
Mette Guttormsen, Egne Hjemsv. 7B, 9910 Bjørnevatn                    
Mobil: 913 99 994
E-post: mettegutt@hotmail.com

Sekretær:       
Rikke Masternes, Vidjeveien 41, 9600 Hammerfest                           
Mobil: 48059816
E-post: rikkekatrin@hotmail.com

Styremedlem: 
Lill-Kristin Nilsen, General Fleichersv. 690, 9357 Tennevold             
Mobil: 46661919
E-post: lill@phrostmade.com

Styremedlem:  
Lars Kristoffersen, Solveien 83, 9024 Tomasjord                                
Tlf.: 99250195
E-post: hagkrist@online.no

Styremedlem:  
Kariann Henriksen, Midtbakken 9, 9511 Alta                                     
Mobil: 91731615
E-post: karhenr@online.no

Varamedlem:

Siri Kristine Knudsen, B. A. Løvoldsveg 130, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 93068982
E-post: mailto:siri.k.knudsen@gmail.com

 

Varamedlem: 
Ellinor Monsen, Redervn 24, 9014 Tromsø                                                       
Mobil: 905 18752
E-post: ellinormonsen@hotmail.com                          

Representanter til NKKs representantskapsmøte:
Aase Jakobsen og Tone Trøite. Vararepresentant Rikke Masternes

Revisor:
Steinar Lagesen Buktelia I 9106 Straumsbukta                                  
Tlf. 77699929.
E-post: steilag@online.no

Vararevisor:
Jorunn Toften, SørheIla I 9100 Kvaløysletta                                       
Mobil 41686259

Valgkomite leder:
Hanne Foshaug, Åsveien 33, 9020 Tromsdalen                                  
Mobil: 92633039
E-post: hfos@online.no

Medlem: 
Hege Thoresen,  Linkvegen 14B, 9022 Krokelvdalen                         
Mobil: 90222838                                                                                                                
E-post: h.thoresen@hotmail.com

Medlem:  Sigrid Marie Evensen, Alteidet, 9161 Burfjord                                    
Mobil: 97500077
E-post: sigrid.marie@hotmail.com

Varamedlem: Siv-Hilde Oware, Grevlingveien 31, 9017 Tromsø     
Mobil: 95064786
E-post: sivoware@hotmail.com

Styret i NKK region Troms/Finnmark 2014-2015

Leder: Aase Jakobsen, Tønsvikvegen 375, 9022 Krokelvdalen.
Tlf. 77 63 33 20 (p), Mobil: 92833320 og 91 88 88 74
E-post: aase@toots.no Fax: 77 78 10 20.

Nestleder: Tone Trøite, Skrogveien 39, 9411 Harstad
Mobil:91776377
E-post: tonetroi@gmail.com 

Sekretær: Rikke Masternes, Kolvik, 9710 Indre Billefjord
Mobil: 48059816
E-post: rikkekatrin@hotmail.com

Kasserer:Ingegjerd Jensen, Otervegen 19, 9017 Tromsø (valgt for 1 år 16.3.2012 v/ekstraord. årsmøte)
Mobil.: 957 44 684
E-post: ingegjje@online.no

Styremedlem: Kariann Henriksen, Midtbakken 9, 9511 Alta
Mobil: 91731615
E-post: karhenr@online.no

Styremedlem: Lars Kristoffersen, Solveien 83, 9024 Tomasjord
Tlf.: 99250195
E-post: hagkrist@online.no


Styremedlem: Lill-Kristin Nilsen, General Fleichersv. 690, 9357 Tennevold.
Mobil: 46661919
E-post: lill@phrostmade.com


Varamedlem: Katrine Harjo, Seljelundveie 4, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 95144818
E-post: katrineharjo@live.no


Varamedlem: Anstein Skjønsberg, Seljelundveien 4, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 90565610
E-post: ansts1@hotmail.com

Representanter til representantskapsmøte: Aase Jakobsen og Lars Kristoffersen. VararepresentantTone Trøite

Revisor: Steinar Lagesen Buktelia I 9106 Straumsbukta
Tlf. 77699929.
E-post: steilag@online.no

Vararevisor: Jorunn Toften, SørheIla I 9100 Kvaloysletta
Mobil 41686259

Valgkomite leder: Mette Guttormsen, Egne Hjems vei 5 A, 9910 Bjørnevatn,
Tlf.: 78999934, 78998379, Mobil: 91399994.
E-post: mettegutt@hotmail.com

Medlem: Hanne Fosshaug, Åsveien 33, 9020 Tromsdalen
Mobil: 92633039
E-post: hfos@online.no

Medlem: Siv Iren Mathisen Østrebotn 9700 Lakselv
Mobil 45001228
E-post: sivimat@hotmail.com

Varamedlem: Wenche Leding Kristensen Balsfjordgt. 41
Tlf. 77688499. Mobil 92412621

Våre samarbeidspartnere: