Styret

 • Leder / Kontaktperson: 
  Andreassen, Bjørg W: 51 57 64 12 / 906 78 692
   
 • Nestleder / Kontakt vedr. brukshund aktiviteter: 
  Gitlesen, Gro: 917 90 044 / 957 37 430
   
 • Styremedlem: 
  Møksvold, Hjørdis Vierdal: 456 11 872
   
 • Styremedlem: 
  Tangen, Aina: 928 03 748
   
 • Styremedlem: 
  Aabø, Tarja: 917 14 079
   
 • Styremedlem / Kasserer: 
  Byberg-Moi, Kjetil: 951 76 031
   
 • Styremedlem: 
  Søiland, Tor Inge: 905 00 629
   
 • Varamedlemmer: 
  Espeland, Børge: 979 64 471
  Sjøholt, Berit: 950 09 300

Våre samarbeidspartnere: