Styret

 • Leder / Kontaktperson: 
  Andreassen, Bjørg W: leder@nkk-rogaland.no /  51 57 64 12 / 906 78 692
   
 • Nestleder:
  Møksvold, Hjørdis Vierdal: 456 11 872

 • Styremedlem / Kasserer: 
  Byberg-Moi, Kjetil: 951 76 031

 • Styremedlem/Kontakt vedr. brukshund aktiviteter:
  Gitlesen, Gro: 917 90 044 / 957 37 430

 • Styremedlem:
  Søiland, Tor Inge: 905 00 629

 • Styremedlem:
  Berit Sjøholt: 950 09 300

 • Styremedlem / Kontakt vedr. Agility:
  Johnny Aas: 906 50 030

 • Varamedlem:
  Marit Hjartøy: 900 61 269

 • Varamedlem:
  Faruk Mujanic: 909 81 751

Våre samarbeidspartnere: