Styret

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

Funksjon Navn
Styreleder Kirsten Svendsen
Nestleder Geir Ottesen
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Mona Hansen
Styremedlem Anna Berntzen
Styremedlem Vakant 1 år
Styremedlem Vakant 2 år
Varamedlem Pia Camilla Strandrud
Varamedlem Jonna Vassbotn

Våre samarbeidspartnere: