Styret

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

Funksjon Navn
Styreleder Geir Ottesen
Nestleder Anna Berntzen
Kasserer Hege Torp
Styremedlem Kjersti Pettersen
Styremedlem Kristin Gudem
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Vakant
Varamedlem Vakant
Varamedlem Vakant

Valgkomité: Kirsten Bjørenlykke (kirstenbjornelykke@hotmail.com)

Våre samarbeidspartnere: