Styret

Styresammensetning for NKK Region Østfold –2017-2018

  • Leder: Grete L. Hansen - 41106152
  • Nestleder: Wenche Sandtangen - 91736590
  • Kasserer: Kariann Sundøy
  • Sekretær: Tine Rønning
  • Styremedlem: Bente Harlem
  • Styremedlem: Ann-Mari Myrèn
  • Styremedlem: Helge René Urholm
  • Varamedlem: Eivind Mjærum
  • Varamedlem: Freddy Christensen

 

Våre samarbeidspartnere: