Styret

Styresammensetning for NKK Region Østfold –2017-2018

Styreleder:
Bente Harlem                                                                                                            

Nestleder: 
Freddy Christensen

Styremedlemmer: 
Eivind Mjærum
Tine Rønning – (Sekretær)
Wenche Sandtangen
Helge Rene Urholm
Grete Hansen                           

Varamedlem: 
Kariann Sundøy
Cassandra Jacobsen

Våre samarbeidspartnere: