Styret

Styresammensetning for NKK Region Østfold –2017-2018

Styreleder:
Ann-Cathrin Kleppe                                                                                                            

Nestleder: 
Inger Johanne Lislerud 

Styremedlemmer: 
Linn-Jeanette Krogstad
Svein Kristoffersen
Titti Malm
Grethe Lindahl
Rita Ørebæk                             

Varamedlem: 
Tore Johannessen
Linda Karlsen

Webmaster:  
Titti Malm  

Våre samarbeidspartnere: