Medlemmer av styret

Leder: Roger Martinus Åsheim  
Nestleder: Geir Tore Land  
Sekretær: Birgit Odde Husom  
Kasserer: Bjørg-Irene Lauritzen  
Styremedlem: Trine Krøtøy Sand  
Styremedlem: Marte Line Sønes  
Styremedlem: Hege Meiler Kvernvolden  
Varamedlem: Berit Smaaland  
Varamedlem: Lillann Nerem Petlund  

Våre samarbeidspartnere: