Medlemmer av styret

Leder: Hege Meiler Kvernvolden    
Nestleder: Geir Tore Land    
Sekretær: Hege Meiler Kvernvolden    
Kasserer: Bjørg Irene Lauritzen    
Styremedlem: Heidi Price    
Styremedlem: Guri Thoresdatter Myrstuen    
Styremedlem: Anita Åsheim    
Styremedlem: Marianne Sollie Warø    
Varamedlem: Mette Olsen    
Varamedlem: Hanne Kiil    

 

Våre samarbeidspartnere: