Medlemmer av styret

Leder: Bente Karlsen 481 94 892/61 16 20 73
Nestleder: Roger Martinus Åsheim  
Sekretær: Birgit Odde Husom  
Kasserer: Bjørg Irene Lauritzen  
Styremedlem: Helen Vanebo  
Styremedlem: Hege Meiler Kvernvolden  
Styremedlem: Trine Krøtøy Sand  
Varamedlem: Marte Line Amundsen  
Varamedlem: Berit Smaaland  

Våre samarbeidspartnere: