Medlemmer av styret

Leder: Bente Karlsen 481 94 892/61 16 20 73
Nestleder: Roger Martinus Åsheim  
Sekretær: Birgit Odde Husom  
Kasserer: Bjørg Irene Lauritzen  
Styremedlem: Anne Marie Brattlie  
Styremedlem: Hege Meiler Kvernvolden  
Styremedlem: Trine Krøtøy Sand  
Varamedlem: Helen Vanebo  

Våre samarbeidspartnere: