Medlemmer av styret

Leder: Roger Martinus Åsheim  
Nestleder: Geir Tore Land  
Sekretær: Hege Meiler Kvernvolden  
Kasserer: Bjørg-Irene Lauritzen  
Styremedlem: Trine Krøtøy Sand  
Styremedlem: Marte Line Sønes  
Styremedlem: Berit Smaaland   
Varamedlem: Lillann Nerem Petlund  
Varamedlem: Birgit Odde Husom   

Våre samarbeidspartnere: