Standardkomiteen

 

Standardkomitéens medlemmer pr 1/1-2020:

Kontaktadresse: standard@nkk.no

  • Helge Kvivesen
  • Christine Sonberg
  • Ralf Campbell
 

Våre samarbeidspartnere: