Mer om kullannonsering

azawakh valper

Om du har andre spørsmål eller innspill kan du sende disse til kjopehund@nkk.no.

Hvor finner jeg annonsen min?

Annonsen finner du på www.kjøpehund.no etter at du har betalt for kullregistreringen.

Velg din rase og klikk på "se valper". Her vil du se en oversikt over valpekullene i din rase, sortert på fødselsdato. Merk at kull som har innlagt bilde tiltrekker seg mer oppmerksomhet i kulloversikten på denne siden.

Hvordan kan jeg forandre eller fjerne annonsen min?

Annonsen finner du ved å logge deg inn på «Min side», og deretter klikker på "kull/oppdretter" i høyremenyen. Klikk videre inn på kullet, og så rubrikken som heter «Din annonse på kjøpehund.no»:

Velg "din annonse på kjøpehund.no"

Inne på annonsen kan du legge inn bilder, beskrivelse av kullet, leveringsdato, pris. Du kan også huke av solgte valper fortløpende, slik at de merkes i annonsen og potensielle kjøpere kan se hvilke valper som fremdeles er ledige. Eierskiftede valper blir automatisk merket som solgt.

For raser der raseklubben har egne avlsretningslinjer, kan det hukes av for at disse er fulgt. Annonsen vil da få et merke som bekrefter dette.

Annonsen kan endres og evt. fjernes når som helst av oppdretter via denne siden.
Gå inn på kullannonsen som beskrevet over, og huk av for "Ønsker ikke å publisere kullet på www.kjøpehund.no" og klikk lagre. Kullet blir da borte innen en time.

Hvilke kull legges ut på www.kjøpehund.no?

Alle kull som registreres hos NKK annonseres, dersom oppdretter ikke aktivt har unntatt det fra annonsering.

Kull ligger i 4 måneder fra kullregistreringen er betalt dersom oppdretter ikke aktivt trekker kullet.

Hvor ofte oppdateres annonsene?

Annonsene oppdateres hvert 5. minutt, og kan redigeres fortløpende. Om du f. eks har registrert kullet i uke 3, og tar nye bilder i uke 6, kan det være lurt å holde annonsen frisk med oppdaterte bilder. Husk også å oppdatere annonsen fortløpende ved å huke av «solgt» etter hvert som valpene reserveres.

Hva bør jeg skrive i fritekstfeltet?

Det er svært viktig at du benytter deg av fritekstfeltet for å informere om kullet. Informasjon vi anbefaler deg å legge inn i fritekstfeltet er eksempelvis at kullet er oppdrettet i hht klubbens anbefalinger, meritter/helsestatus på foreldre, din erfaring som oppdretter, inkludert hvorvidt du har gått NKKs Oppdretterskole, bruksegenskaper hos foreldredyr, eller om valpene leveres med valpepakke.

Hvorfor finner jeg ikke alle rasene på siden?

NKK har prioritert rasene med flest kullregistreringer. Vi supplerer med raser fortløpende.

Om klubbene ønsker å bidra med beskrivelser av raser som mangler setter vi svært stor pris på dette. I så tilfelle er det viktig at beskrivelsen følger malen som er benyttet på andre raser, både med tanke på struktur og omfang. Alle bidrag vedrørende raser må komme fra klubbene. Er du en engasjert eier eller oppdretter som ønsker å bidra med en beskrivelse av «din» rase ber vi deg ta kontakt med klubben. Om du brenner for en rase som ikke har en klubb kan du kontakte NKK via kjopehund@nkk.no.

Hvem har vurdert og beskrevet de forskjellige rasene?

Rasebeskrivelsene er utformet av NKKs sekretariat, med bidrag fra standardkomiteen og raseklubbene. Beskrivelsene ble sendt ut for godkjenning til alle raseklubber i forkant av lansering i mars 2017. Svært mange raseklubber har kommet med innspill både når det gjelder tekst, bilder og rasens egenskaper. Alle ønsker om endringer er blitt tatt til følge.

Klubber kan sende innspill og ønsker om endringer forløpende, disse vil bli gjennomført løpende.

 

Våre samarbeidspartnere: