NKKs særkomité for utstilling

Dunker på utstilling
Foto: Cilje H A Moe

Komitéens formål er å være NKKs beslutningsorgan innen utstillingsområdet, og ivareta organisasjonens interesser innen dette området.

 

Medlemmer per 01.01.2020:

  • Leif Herman Wilberg (Leder) (2 år)
  • Christine Sonberg – representant fra AHF (1 år)
  • Anne Buvik – representant for DUK 1 år
  • Petter Steen - representant for UK (fra 15.07.2020)
  • Hugo Quevedo 2 år
  • Lars Hjelmtvedt 2 år
  • Anniken Holtnæs – representant fra HS

Komitéens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen med e-postadresse: utstilling@nkk.no

 

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: