NKKs særkomité for utstilling

Dunker på utstilling
Foto: Cilje H A Moe

Komitéens formål er å være NKKs beslutningsorgan innen utstillingsområdet, og ivareta organisasjonens interesser innen dette området.

 

Medlemmer per 01.01.2018:

Anders Tunold-Hanssen (leder)
Eldri Kjørren
Johnny Mathisen
Hans Ole Stenbro
Anne Mette Sletthaug

Komitéens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen med e-postadresse: utstilling@nkk.no

 

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: