NKKs særkomité for utstilling

Dunker på utstilling
Foto: Cilje H A Moe

Komitéens formål er å være NKKs beslutningsorgan innen utstillingsområdet, og ivareta organisasjonens interesser innen dette området.

 

Medlemmer per 01.01.2019:

Leif Herman Wilberg Leder (1 år)
Christine Sonberg - representant fra AHF (1 år)
Marianne Holmli - representant for DUK (1 år)
Ann Wiseman Stavdal - representant fra UK (1 år)
Hugo Quevedo (1 år)
Roger Sjølstad (1 år)
Anniken Holtnæs . representant fra HS

Komitéens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen med e-postadresse: utstilling@nkk.no

 

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: