Saksbehandlingstider registrering

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

 

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Kull

 • Elektroniske kull behandles innen – 2 uker
 • Utsendelse av ferdig registrerte elektroniske kull – 4 uker
 • Behandling av manuelle kull (hvite sendt pr. post) – 4 uker
 • Ferdig registrert manuelle kull -  utsendelse –  4 uker

Eierskifte

 • Elektronisk registrerte eierskifter – 4 uker
 • Fakturering av manuelle eierskifter – 4 – 6 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt - 4 – 6 uker

Omregistrering fra utland

 • Faktura - 5 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt – 2 uker

Kennelnavn:

 • Fra mottatt søknad til svar sendes – 1 mnd.
 • Endelig godkjent 4 – 6 mnd.
 • Endring av medinnehaver/ overdragelse av kennelnavn – 3 uker

ID-registrering

 • Elektronisk  - 1 dag
 • Manuelt –  3 uker

Manuelle saker i DyreID

 • Etterregistrering av ID-nr. på dyr som er merket i utlandet – 3 uker
 • Eierskifter – 3 uker
 • Diverse saker – 3 uker
 

Våre samarbeidspartnere: