Saksbehandlingstider registrering

I perioden fra og med 1. april har NKK permittert en stor del av medarbeiderne helt eller delvis pga koronasituasjonen. Dette medfører at ordinære saksbehandlingstider ikke vil kunne overholdes i perioden. Vi ber om forståelse for dette.

 

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Kull

 • Elektroniske kull behandles innen – 2 uker
 • Utsendelse av ferdig registrerte elektroniske kull – 4 uker
 • Behandling av manuelle kull (hvite sendt pr. post) – 4 uker
 • Ferdig registrert manuelle kull -  utsendelse –  4 uker

Eierskifte

 • Elektronisk registrerte eierskifter – 4 uker
 • Fakturering av manuelle eierskifter – 4 – 6 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt - 4 – 6 uker

Omregistrering fra utland

 • Faktura - 5 uker
 • Utsendelse etter at fakturaen er betalt – 2 uker

Kennelnavn:

 • Fra mottatt søknad til svar sendes – 1 mnd.
 • Endelig godkjent 4 – 6 mnd.
 • Endring av medinnehaver/ overdragelse av kennelnavn – 3 uker

ID-registrering

 • Elektronisk  - 1 dag
 • Manuelt –  3 uker

Manuelle saker i DyreID

 • Etterregistrering av ID-nr. på dyr som er merket i utlandet – 3 uker
 • Eierskifter – 3 uker
 • Diverse saker – 3 uker
 

Våre samarbeidspartnere: