Saksbehandlingstider helse

Løpende whippet
Foto: Cilje H. A. Moe

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

 

Vi ber om forståelse for noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Røntgenavlesning

Saksbehandlingstiden er avhengig av om skjemaet som skal følge bildene er forhåndsbestilt og betalt via ”min side” eller om NKK må sende faktura til eier etter at bildene er mottatt. Vi anbefaler alle å forhåndsbestille, da det er raskest, enklest og billigst.

Vi har for tiden noe forlenget saksbehandlingstid på HD- og AD-avlesning, som fører til at oppsatt tidsestimat kan overskrides noe. Vi beklager ulempene dette medfører.

  • HD – forhåndsbestilt: Inntil ti dager etter at bildene er mottatt
  • HD – uten forhåndsbestilling: Faktura sendes eier innen en uke etter at bildene er mottatt. Saksbehandlingstid etter registrert betaling: Inntil 10 dager
  • AD – forhåndsbestilt: Inntil tre uker etter at bildene er mottatt
  • AD – uten forhåndsbestilling: Faktura sendes eier innen en uke etter at bildene er mottatt. Saksbehandlingstid etter registrert betaling: Inntil tre uker
  • Spondylose (boxer): Inntil seks uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles)
  • Forkalkede intervertebralskiver (dachshunder): Inntil seks uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles)
  • Analoge røntgenbilder har noe lengre behandlingstid

Anke av resultat ved avlesing: Saksbehandlingstid 3 – 5 mnd.

Øyelysningsresultater:

  • Resultater fra norske øyelysere: Legges inn av øyelyser direkte i dogweb. Ingen saksbehandlingstid i NKK
  • Publisering i dogweb av resultater fra utenlandske ECVO-attester: Inntil 3 uker
  • Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysningsattester, legges ikke inn i dogweb

Patellastatus

(gjelder kun resultater fra veterinær med avtale med NKK hvor skjema er forhåndsbestilt via “Min side”): Inntil 3 uker

DNA-resultater

(gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i dogweb og hvor skjema forhåndsrekvireres via dogweb): Inntil 3 uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjemaer/attester fra eier

 

Våre samarbeidspartnere: