Saksbehandlingstider helse

Løpende whippet
Foto: Cilje H. A. Moe

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

 

Vi ber om forståelse for noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Å få svar på henvendelser via e-post kan i sommer ta opptil 14 dager.

Vi har for tiden noe forlenget saksbehandlingstid på HD- og AD-avlesning, som fører til at oppsatt tidsestimat kan overskrides noe. Vi beklager ulempene dette medfører.

  • HD – forhåndsbestilt: Inntil ti dager etter at bildene er mottatt
  • AD – forhåndsbestilt: Inntil tre uker etter at bildene er mottatt
  • Spondylose (boxer): Inntil seks uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles)
  • Forkalkede intervertebralskiver (dachshunder): Inntil seks uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles) NB: Tjenesten er midlertidig stanset grunnet ubesatt stilling.

Anke av resultat ved avlesing: Saksbehandlingstid inntil 2. mnd.

Øyelysningsresultater:

  • Resultater fra norske øyelysere: Legges inn av øyelyser direkte i dogweb. Ingen saksbehandlingstid i NKK
  • Publisering i dogweb av resultater fra utenlandske ECVO-attester: Inntil 3 uker
  • Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysningsattester, legges ikke inn i dogweb

Patellastatus

(gjelder kun resultater fra veterinær med avtale med NKK hvor skjema er forhåndsbestilt via “Min side”): Inntil 3 uker

DNA-resultater

(gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i dogweb og hvor skjema forhåndsrekvireres via dogweb): Inntil 3 uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjemaer/attester fra eier

 

Våre samarbeidspartnere: