Saksbehandlingstider aktivitet

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

 

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forlenget saksbehandlingstid på grunn av en midlertidig redusert bemanning i aktivitetsavdelingen.

Å få svar på henvendelser via e-post kan ta opptil 14 dager.

Aktiviteter

 • Kurssøknader - 6 uker
 • Kursmateriell - 4 uker
 • Dommerautorisasjoner eksteriør - 8-10 uker
 • Dommerautorisasjoner prøver - 4 uker (etter at alle papirer er i orden)
 • Andre saker - 2-4 uker.

Unntak:

 • Ettersøksgodkjenning opp til 8 uker i perioden 1/7 – 1/11
 • RIK-lisens opp til 3 uker
 • Klagesaker ca. 3 måneder

Deltakelse på utstilling:

 • Startnummer sendes ut ca. 7 dager før utstilling (B-post)
 • Program legges ut på www.nkk.no ca. 7 dager før utstilling
 • Resultater fra NKKs utstillinger publiseres på nkk.no direkte under utstillingen

Arrangere utstilling:

 • Dommerklæreringer sendes respektive Kennel klubb 5 – 10 dager etter mottatt.

Championat-søknader:

 • Manuelt 15 dager / elektronisk 10 dager (gitt at alle prøveresultater foreligger)
 • Championatdiplom 10 dager etter mottatt betaling

WCC:

 • Elektronisk 10 dager (gitt at prøveresultater foreligger)
 

Våre samarbeidspartnere: