Saksbehandlingstider aktivitet

I perioden fra og med 1. april har NKK permittert en stor del av medarbeiderne helt eller delvis pga koronasituasjonen. Dette medfører at ordinære saksbehandlingstider ikke vil kunne overholdes i perioden. Vi ber om forståelse for dette.

 

Saksbehandlingstider gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde fristen må du gi alle nødvendige opplysninger og sende skjema riktig og fullstendig utfylt på forhånd. I de tilfeller der saksbehandlingstiden er satt til dager er dette virkedager.

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Aktivitetsavdelingen

 • Kursmateriell - 4 uker
 • Dommerautorisasjoner eksteriør - 8-10 uker
 • Dommerautorisasjoner prøver - 4 uker (etter at alle papirer er i orden)
 • Andre saker - 2-4 uker.

Unntak:

 • Ettersøksgodkjenning opp til 8 uker i perioden 1/7 – 1/11
 • RIK-lisens opp til 3 uker
 • Klagesaker ca. 3 måneder

Deltakelse på utstilling:

 • Startnummer sendes ut ca. 7 dager før utstilling (B-post)
 • Program legges ut på www.nkk.no ca. 7 dager før utstilling
 • Finaleresultater fra internasjonale utstillinger legges på www.nkk.no 2 dager etter utstillingen.
 • Alle resultater fra internasjonale utstillinger overføres DogWeb ca. 20 dager etter utstillingen
 • Refusjon av påmeldingsavgift skal være på kundes konto innen 20 dager etter utstilling.

Arrangere utstilling:

 • Kritikker og premielister til utstilling, må sendes NKK minst 14 dager før utstillingen avholdes. Utstillings- og prøvearrangører kan ikke få produsert papirer i NKKs administrasjon med mindre bestillingsfristen på 14 dager overholdes.
 • Dommerklæreringer sendes respektive Kennel klubb 5 – 10 dager etter mottatt.

Championat-søknader:

 • Manuelt 15 dager / elektronisk 10 dager (gitt at alle prøveresultater foreligger)
 • Championatdiplom 10 dager etter mottatt betaling

WCC:

 • Elektronisk 10 dager (gitt at prøveresultater foreligger)

Terminlister utstilling, lydighet og agility for kommende år legges ut senest 1. september.

Terminlister jakt- og brukshundprøver for kommende år legges ut senest 15. desember.

E-post generelt: Ca. 5 virkedager

 

Våre samarbeidspartnere: