Saksbehandlingsregler

Arkivmapper i arkivskap
Foto: iStock

NKKs saksbehandlingsregler skal sikre at alle saker behandles på riktig måte, og at vedtakene som fattes dermed er gjort på riktig grunnlag.

 

Saksbehandlingsreglene ble vedtatt på RS 2017, og gjelder for den virksomhet som drives av Norsk Kennel Klub, det vil si av NKKs Hovedstyre, NKKs sekretariat, samt utvalg og komiteer som er oppnevnt av NKKs Hovedstyre eller underlagt NKKs Hovedstyres myndighet. Saksbehandlingsreglene gjelder for alle sakstyper, også disiplinærsaker. 

Norsk Kennel Klubs saksbehandlingsregler finner du under "dokumenter" på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: