Norsk Kennel Klubs sædbank

Norsk lundehund
Foto: Vibeke Brath

Norsk Kennel Klubs sædbank er opprettet for å gi et kvalitativt og kvanti­tativt best mulig tilbud til oppdrettere/hannhundeiere som ønsker å lagre frossen sæd.

 

Årsakene til en slik lagring er mange, men særlig viktig er bevaring av genmateriale, og import av nytt genmateriale fra utlandet.

Ved ønske om lagring sendes søknad til Norsk Kennel Klub, Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo. Ved å underskrive søk­nad bekrefter søker at regler er kjent og at de økono­miske forhold aksepteres. 

Alt av uttak og inseminering skjer i regi av et antall kvali­fiserte veterinærer. Den enkelte må betale for leie av lag­ringsplass. Fakturering skjer direkte (forskuddsvis) fra NKK. De nødvendige veterinærtjenester gjøres opp direkte med utførende veterinær.

Ved innvilget søknad må den enkelte ta direkte kon­takt med veterinær Ragnar Thomassen, tlf. 918 87 792.

 

Våre samarbeidspartnere: