Norsk Kennel Klubs sædbank

Norsk lundehund
Foto: Vibeke Brath

Norsk Kennel Klubs sædbank er opprettet for å gi et kvalitativt og kvanti­tativt best mulig tilbud til oppdrettere/hannhundeiere som ønsker å lagre frossen sæd.

 

Årsakene til en slik lagring er mange, men særlig viktig er bevaring av genmateriale, og import av nytt genmateriale fra utlandet.

Ved ønske om lagring kan søknaden enten sendes pr. post til Norsk Kennel Klub, Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo, eller på mail til registrering@nkk.no. Ved å underskrive søk­nad bekrefter søker at regler er kjent og at de økono­miske forhold aksepteres. 

Alt av uttak og inseminering skjer i regi av et antall kvali­fiserte veterinærer. Den enkelte må betale for leie av lag­ringsplass. Fakturering skjer direkte (forskuddsvis) fra NKK. De nødvendige veterinærtjenester gjøres opp direkte med utførende veterinær.

Ved innvilget søknad må den enkelte ta direkte kon­takt med:

Norsk Kennel Klubs sædbank

Veterinær Ragnar Thomassen

Nils Lauritssøns vei 34, 0870 Oslo
tlf. 91 88 77 92 - epost ragnar.flak.thomassen@nkk.no

Her finner du mer informasjon om sædbankens tjenester og priser.

 

Våre samarbeidspartnere: