Representantskapsmøtet 2023

RS

NKKs 62. ordinære representantskapsmøte avholdes 18. og 19. november 2023

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver Representantskapsmøtet har.

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Sted   Radisson Blu Plaza
Sonja Henies plass 3
0185 Oslo
Tid

Registrering:
fredag 17. november (ettermiddag/kveld)
lørdag 18. november kl 08.00-09.00

  Møtet starter kl 10.00 lørdag 18. november
Det beregnes avslutning senest kl 16.00 søndag 19. november

 

Saksdokumenter:

Endring i saksdokumenter 16.11.2023: Valg på kandidater til domsutvalget (PDF, 148KB)

Saksdokumentene ble offentliggjort på NKKs nettsider 29. september 2023, innen fristen i NKKs lover. (PDF, 8MB)
De blir i tillegg sendt ut til alle påmeldte representanter.

Påmelding

Påmeldingsskjema, fullmaktskjema og oversikt over stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, -forbund og regioner kan melde på ble sendt ut 3. oktober. Dokumentene ligger også her på siden.

 

 

Våre samarbeidspartnere: