Representantskapsmøtet 2022

RS

NKKs 61. ordinære representantskapsmøte avholdes 29 og 30. oktober 2022.

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver Representantskapsmøtet har.

Program for Representantskapsmøtet 2022 (PDF, 239KB)

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Sted   Scandic Oslo Airport
Ravinevegen 15
2060 Gardermoen
Tid Registrering lørdag fra kl. 09.00 - 09.45
  Møtet starter kl 10.00 lørdag 29. oktober
Det beregnes avslutning senest kl 16.00 søndag 30. oktober
Årets Representantskapsmøte vil bli gjennomført med fysisk oppmøte

 

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider 01. oktober 2022 iht lovene. De er i tillegg sendt ut til alle påmeldte representanter. (PDF, 2MB)

Kontrollkomiteens rapport er etterpublisert som eget dokument pr 28/10-22 pga feil i opprinnelig utsendte saksdokumenter. Rapporten er i tillegg ettersendt til alle påmeldte representanter.

Påmelding

Påmeldingsskjema sendes adm@nkk.no senest den 7. oktober 2022 (lovene § 3-2). Alle innkomne skjemaer med påmelding av representant(er) og vararepresentant(er) vil bli bekreftet mottatt.

Påmeldingsskjema, fullmaktskjema og oversikt over stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, forbund og regioner kan melde på til møtet ligger under Dokumenter.

Festmiddag og overnatting

Lørdag kveld vil det bli arrangert festmiddag og det blir servert tre-retters middag med drikke. Det vil bli utdeling av hedersbevisninger under middagen.

Husk å krysse av på påmeldingsskjemaet.

Merk følgende:
Hotellrom er reservert først ved betaling i nettbutikken.

Benytt følgende link for prisinformasjon og bestilling av overnatting/festmiddag: https://www.nkkbutikken.no/products/0020

Representanter ved RS betaler selvkost for deltakelse ved møtet, jf. HS-vedtak 73/18. 

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider 01. oktober 2022 iht lovene. De er i tillegg sendt ut til alle påmeldte representanter. (PDF, 2MB)

 

Våre samarbeidspartnere: