Representantskapsmøtet 2022

RS

NKKs 61. ordinære representantskapsmøte avholdes 29 og 30. oktober 2022.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

NKKs ordinære representantskapsmøte 2022 er berammet til lørdag 29. og søndag 30. oktober 2022. Informasjon til klubber, forbund og regioner er sendt ut via e-post.

Årets Representantskapsmøte (det 61. ordinære) vil bli avholdt på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl 16.00 søndag.

Forslag på kandidater til valg

sendes til e-postadressen adm@nkk.no innen 15. august.

Administrasjonen vil sørge for at alle innkomne forslag blir videreformidlet til Representantskapets Valgkomite ved dets leder. Det skal sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslåtte kandidat(er), og vedlagte mal skal benyttes.

Foreslåtte kandidater må være forespurt samt ha godkjent at presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter som sendes representanter før møtet.

Valgkomiteen presenterer en endelig liste over de kandidater som sier seg villig til å ta gjenvalg (se dokumenter).

Saker til Representantskapsmøtet

Saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøte sendes fra klubber, forbund og regioner til epostadressen: adm@nkk.no, og fristen er også her 15.august.

Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver Representantskapsmøtet har.

 

 

Våre samarbeidspartnere: