Representantskapsmøtet 2021

RS

NKKs 60. ordinære representantskapsmøte blir avholdt 27. og 28. november 2021

 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 47/21 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2021 ble vedtatt berammet til lørdag 27. og søndag 28. november 2021. Innkalling til Representantskapsmøtet er sendt ut via e-post.

Årets Representantskapsmøte (det 60. ordinære) vil bli avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Møtet starter kl 09.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 16.00 søndag.

Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen mail.

Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 15. august det år Representantskapsmøtet avholdes jf. NKKs lover §3-3.

Saksdokumenter

Saksdokumentene til møtet vil bli offentliggjort på NKKs nettsider innen 1. oktober 2021 (lovenes § 3-3), samt sendt ut til påmeldte representanter.

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: