Representantskapsmøtet 2021

RS

NKKs 60. ordinære representantskapsmøte ble avholdt 27. november 2021 - protokoll og sakspapirer ligger under "Dokumenter" på denne siden.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

NKKs ordinære representantskapsmøte 2021 er berammet til lørdag 27. november 2021. Innkalling til Representantskapsmøtet er sendt ut via e-post.

Årets Representantskapsmøte (det 60. ordinære) vil bli avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Møtet starter kl 09.00 lørdag og det beregnes avslutning klokken 18.00 samme dag.

Påmelding

Informasjon om påmelding og overnatting/middag er sendt ut i egen mail. Påmeldingsskjema ligger også under "Dokumenter" på denne siden. Påmeldingsfristen er 5. november 2021, og skjemaet sendet på e-post til adm@nkk.no

Saksdokumenter

Saksdokumentene til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider 18. oktober 2021. De vil i tillegg bli sendt ut til alle påmeldte representanter.

 

Våre samarbeidspartnere: