Digitalt Representantskapsmøte 2020 avholdes i 2021

Forberedelse til og gjennomføring av Representantskapsmøtet

I forkant av Representantskapsmøtet vil alle påmeldte representanter få tilsendt saksdokumenter til RS, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr e-post.

Påmeldte representanter vil også få epost med lenke til en egen delegatapplikasjon for stemmegivning, og lenke til et "prøve-Representantskapsmøte" noen dager i forkant for å teste både delegatapplikasjon og applikasjon for selve møtet (Teams). Det vil komme ny epost med lenke til NKKs Representantskapsmøte 2020 i etterkant av prøve-møtet.

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter har vært tilgjengelig på NKKs nettside fra 15. oktober 2020 slik at alle har informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og vedtak.

 

Våre samarbeidspartnere: