Representantskapsmøtet 2019

NKKs 58. ordinære representantskapsmøte blir avholdt 30. november og 1. desember 2019

 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 137/2018 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2019 ble vedtatt berammet til 30.november og  01. desember 2019

Innkalling til Representantskapsmøtet 2019 ble gjort i henhold til NKKs lover - § 3-3.

Årets Representantskapsmøte (det 58.ordinære) vil bli avholdt lørdag 30. november og søndag 1. desember på Quality Airport Hotel Gardermoen

Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 15.00 søndag.

Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen mail

Forberedelse til og gjennomføring av Representantskapsmøtet

Etter påmeldingsfrist 8. november vil alle påmeldte representanter få tilsendt saksdokumenter til RS, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr e-post.

Utsendte dokumenter må medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter fra og med 2019.

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 1. oktober slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og vedtak.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: