Representantskapsmøtet 2019

NKKs 58. ordinære representantskapsmøte blir avholdt 30. november og 1. desember 2019

 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 137/2018 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2019 ble vedtatt berammet til 30.nov  og  01. desember 2019.

I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes herved innkalling til representantskapsmøtet 2019.

Årets representantskapsmøte (det 58.ordinære) vil bli avholdt lørdag 30.november og søndag 1. desember på Quality airport hotel Gardermoen.
Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 15.00 søndag.
Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen mail.

Forslag på kandidater til valg

Forslag til kandidater til valg (se under "Dokumenter" på denne siden), sendes til e-postadressen adm@nkk.no.

Administrasjonen vil sørge for at alle innkomne forslag blir videreformidlet til Representantskapets Valgkomite ved dets leder. Det skal sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslåtte kandidat(er), og vedlagte mal (se under "Dokumenter" på denne siden) skal benyttes.

Foreslåtte kandidater må være forespurt samt ha godkjent at presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter som sendes representanter før møtet.

Valgkomiteen presenterer endelig liste over de kandidater som sier seg villig til å ta gjenvalg, denne vil bli sendt ut senest 1. juni 2019.

Saker som ønskes fremmet

Saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøte sendes også til epostadressen: adm@nkk.no og fristen er også her 15.august. Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver representantskapet har.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: