Representantskapsmøtet 2018

Hender som rekkes i været
Foto: iStock

Velkommen til NKKs ordinære representantskapsmøte 2018, som vil bli avholdt 3. og 4. november på Quality Hotel Gardermoen.

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 159/2017 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2018, det 57. ordinære, ble vedtatt berammet til 3. og 4. november 2018.

Følg RS-vedtakene direkte på NKKs Facebook-sider fra og med lørdag formiddag.

Sakspapirer

Fullstendige saksdokumenter ligger under dokumenter

Program

Lørdag den 3. november fra kl. 09.00 – 18.00

  • Registrering og utdeling stemmegivere kl 09.00-09.45 
  • Hovedstyret orienterer kl 10.00-11.30
  • Representantskapsmøte kl 11.45-18:00

Søndag 4. november fra kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl 15.00

Overnatting og festmiddag må bestilles separat for deltakerne, i NKK-butikken.

Påmelding

Påmeldingsskjema er sendt klubber, forbund og regioner. Disse velger selv sine representanter.
Skjemaet sendes adm@nkk.no senest den 12.10.18 (lovene § 3-2). Alle innkomne skjemaer med påmelding av representant(er) og vararepresentant(er) vil bli bekreftet mottatt.

 

Om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: