Røntgenbilder

HD-illustrasjonsbilde
Foto: iStock

NKK avleser røntgenbilder fra screeningundersøkelser for HD (hofteleddsdysplasi), AD (albueleddsdysplasi), spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshunder.

 

Du finner informasjon om du ulike undersøkelsene i menyen som heter Helse -> Røntgenbilder. Det er ikke lengre mulig å få avlest bilder for kneleddsarthrose hos boxer. 

Bestille avlesning

Vi anbefaler at hundeeier bestiller tjenesten og betaler via Min side før man tar røntgenbildene.  Dette er raskest, billigst og enklest.  Alle kan registrere seg, og etter innlogging finner du menypunktet for bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen og andre rekvisisjoner i menyen på høyre side. Følg deretter videre anvisning. Hundeeier vil da motta et unikt saksdokument som tas med til fotograferende veterinær. Umiddelbart etter at bildene er mottatt og avlest hos NKK vil vi sende eier en e-post med resultatet, samtidig som resultatet blir tilgjengelig på DogWeb. Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere røntgenavlesning i ettertid, etter at bildene er tatt.
Dersom man ikke har mulighet til å forhåndsbestille skjemaene fra «Min side» kan skjemaene lastes ned via denne nettsiden.


Saksbehandlingstider

 

Rerøntgen og anke

Man kan ta nye røntgenbilder og sende inn for avlesning så mange ganger man ønsker, men man må vente minimum seks måneder mellom hver gang det tas bilder. Det er også mulig å anke et resultat. Røntgenbildene som dannet grunnlaget for den opprinnelige diagnosen vil da bli oversendt til ankepanelet i Nordisk Kennel Union (NKU). Ankepanelet består av avleserne i de øvrige nordiske landene. Resultatet fra ankepanelet er endelig og kan ikke overprøves. Ved fremsettelse av en anke betaler eier et gebyr. Dersom resultatet fra NKUs ankepanel er bedre enn det opprinnelige resultatet fra NKK, tilbakebetales ankegebyret til eier. Saksbehandlingstiden for en anke er 3-5 måneder.

 

Norske og utenlandsregistrerte hunder

Hunder som bor i Norge, og som skal ha offisielle røntgenresultater, må røntges i Norge og avleses av NKK.  Utenlandsregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av.
 

Uregistrerte hunder/blandingshunder.

Det er også mulig å HD- og AD-røntge uregistrerte hunder og blandingshunder. Dette kan være lurt hvis hundene f.eks skal brukes i avl. Det er da ikke mulig å forhåndsrekvirere skjema. Manuelt skjema må benyttes.
 

Informasjon om de ulike undersøkelsene

En del sykdommer utvikles sent i livet, eller forverres med alderen. Ulike raser er disponert for ulike lidelser, og det forskjeller mellom raser mht. når skjelettet er ferdig utviklet. Dette gjør at de forskjellige undersøkelsene, eller rasene, kan ha ulike regler mht. hundens alder ved røntgenfotografering. For mer detaljer, se underkapitler for de ulike røntgenundersøkelsene.

 

Våre samarbeidspartnere: