Fullt lovlig å avle på engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel

fransk bulldog valp i bur
Selv om ansvarlige oppdrettere ikke kan avle videre i NKK-systemet, er det fritt fram for alle som vil bruke disse rasene i avl. Illustrasjonsfoto: iStock

Årsaken er at dommen fra en sivil rettssak kun kan legge føringer for de som er part i den konkrete saken.

 

– Rettsvirkningen er rettet mot NKK, raseklubbene og seks navngitte oppdrettere. Dette innebærer at oppdrettere uten tilknytning til NKK og raseklubbene kan fortsette å avle akkurat som før, uten å bryte loven. Skal disse enkeltoppdretterne omfattes av et avlsforbud, må hver enkelt trekkes inn for domstolen og dømmes, sier Hilde Engeland, advokat i Norsk Kennel Klub.

Forskjellen på situasjonen før og etter dommen blir mangel på oversikt, kontroll og helsekrav i avlen, da det kun er de mest ansvarlige oppdretterne som rammes av dommen fra Oslo tingrett.

Krise for hundevelferden

– Det er svært uheldig for hundevelferden at de som jobber systematisk sammen spesialister og forskningsinstitusjoner for å sikre at avlen går i riktig retning rammes av avlsforbudet. Mens de som ikke gjør noe for å sikre god helse hos rasene kan fortsette å avle og selge hunder som før, sier Tom Øystein Martinsen, hovedstyreleder i Norsk Kennel Klub.

Oppdretterne som har forholdt seg til NKK og raseklubbens regler er de beste i landet når det gjelder å jobbe for å sikre sunne og friske hunder, noe som også understrekes i dommen fra Oslo tingrett.

– Det er et paradoks at et søksmål som har til hensikt å fremme hundehelsen, rettes mot de aktørene som har gjort klart mest for å styrke helsen. Nå ser vi utfallet av dette, sier Martinsen.

Les også: "Et steg tilbake for hundevelferden"

NKK oppfordrer ikke til videre avl

Selv om det er tillatt for hvem som helst å avle videre på engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, er NKK tydelig på at vi ikke anbefaler oppdrettere å avle på disse to rasene inntil videre.

Likevel forventer NKK at etterspørselen etter uregistrerte hunder vil øke som resultat av dommen. Dette vil etter all sannsynlighet gi et svært negativt utslag for hundevelferden.

 

Kontaktpersoner:

  • Tom Ø. Martinsen (hovedstyreleder): +47 916 65 840 / tom@septer.no

  • Cecilie Holgersen (avdelingsleder kommunikasjon): +47 41 54 11 43 / cecilie@nkk.no

 

 

Våre samarbeidspartnere: