Frykter konsekvensene av dommen

Cavalier king chareles spaniel

NKK skal ta en grundig gjennomgang av innholdet i dommen, men ser allerede nå store konsekvenser for hundevelferden.

Hvis dommen blir rettskraftig, innebærer dette at den organiserte avlen av cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog i Norge ikke er lov.

Dommen åpner likevel for at rasene kan importeres uten noen form for kontroll, på opphav eller helse. Det er heller ingenting som forhindrer disse hundene i å bli brukt i avl utenfor Norge.

Det forventes også at etterspørselen etter uregistrerte hunder vil øke, noe som vil komme de useriøse aktørene til gode.

Les også: Et steg tilbake for hundevelferden

Hva skjer med avlen på disse rasene?

Med utgangspunkt i dagens dom er det NKKs anbefaling er at det ikke avles på disse rasene før NKK har tatt stilling til om dommen skal ankes. Ankefristen er fire uker.

Når det gjelder engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel som er registrerte i NKK i dag, så har dommen ingen konsekvenser.

 

Våre samarbeidspartnere: