Ressursgruppe utstilling

Formål med ressursgruppen

 
Gruppens mål er at NKK skal arrangere nordiske og internasjonale utstillinger av høy kvalitet; herunder høy profesjonalitet, godt tilbud til våre utstillere, høyere påmeldingsantall og bra gjennomføring for utstillere, dommere og øvrig ringpersonell.

• Bistå i arbeidet med kvalitetsheving og kvalitetssikring av NKKs utstillinger. 
• Være et spesialutvalg for NKKs hovedstyre, administrasjonen og de av NKKs regioner som arrangerer NKK utstillinger.
• Foreslå forbedringer/ endringer/ tillegg til dagens utstillingsorganisering.
 

Våre samarbeidspartnere: