Representantskapsmøtet 2017

NKKs 56. ordinære Representantskapsmøte ble avholdt 4. og 5. november 2017

 

Informasjon om representantskapsmøtet

Oversikt over det stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, forbund og regioner kunne melde på til det ordinære representantskapsmøtet ligger under Dokumenter.

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider innen 1. oktober 2017 (lovenes § 3-3), og sendt ut til påmeldte representanter. Du finner dem under Dokumenter.

 

 

Våre samarbeidspartnere: