Skal du arrangere prøver?

Formålet med alle prøver er å kartlegge hundenes bruksegenskaper, tjene avlsarbeidet, og få frem hunder som er tilpasset vår hver enkelt rases bruksområder.

 

Enkelte prøver kartlegger helt spesielle egenskaper, mens andre er mer generelle. For eksempel er mange raser avlet fram med tanke på spesielle egenskaper – fuglehunder, harehunder, elghunder, trekkhunder osv. Under disse grupperingene finnes det igjen forskjellige måter å jakte på, og det er disse egenskapene kan man får dokumentert gjennom ulike jaktprøver.

Jaktprøver innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke, f.eks. etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget. Noen prøver er tilpasset spesielle raser, mens andre er åpne for alle raser.

Det finnes også prøver for flere bruksområder. De polare rasene har egne trekkhundprøver.

Prøvene arrangeres av raseklubber, hundeklubber, trekkhundklubber, jegerforeninger og forbund som er medlem av NKK. For å komme i gang med treningen av din hund, ta kontakt med klubbene som kan passe for din hund og dine interesser, og hør om de har et kurstilbud/treningstilbud i ditt nærområde. Du kan også kontakte din lokale Jeger- og Fiskerforening.

Disse prøvereglene foreligger ikke elektronisk:

Regler for anleggsprøve blodspor – sist endret 1996 
Regler for sporprøve for blodhund – sist endret 1994

Antidopingreglement

NKKs antidopingreglement ble vedtatt av NKKs hovedstyre (HS) i desember 2013. Hensikten med antidopingreglementet er å sikre at hunder som starter i konkurranse er friske og medisinfrie, slik at hundens velferd ivaretas og konkurransen blir rettferdig. Prøvetaking kan skje ved tilfeldig utvalg eller etter mistanke, og tas vanligvis ved urinprøve.

 

Våre samarbeidspartnere: