Prøvene er ikke en treningsarena for hundene. De skal gi grunnlag og forutsetning for å finne hunder som har egenskaper som bør prioriteres i avlen for å utvikle gode jakthunder for fremtidig god forvaltning av rasene. 

Jaktprøvene er i tillegg til de lovene som jakt generelt faller inn under, også omfattet av forskrift om velferd for hunder i konkurranse og det skal føres protokoll for velferdskontroll på alle prøver.