Hihunden brukes på viltarter som ikke har noen naturlige fiender i naturen og som dermed blir store populasjoner hvor sykdom er det eneste som regulere bestandene. Sykdom som bestandsregulering er forbundet med store lidelser. I tillegg til dette, livnærer disse viltartene seg av andre arter som vi har lav bestand av.

I tillegg til å regulere bestander, er uønskede arter som f.eks mårhund på vei inn i norsk fauna. Hihunden vil være ett effektivt hjelpemiddel for å kunne bekjempe invasive arter.

Hihunden er også veldig nyttig når det kommer til ettersøk på skadd vilt som går under bakken.     

Jakt med hihund kombinderes ofte med jakt med støver. Det blir en sosial jakt hvor man kan samles flere generasjoner i friluft. En vellykket jaktdag er en dag med gode opplevelser og minner, og hvor samspillet med hunden har stor egenverdi.