For mange eiere gir tiden i naturen og friluftslivet generelt positive helseeffekter i tillegg gleden ved selve hundeholdet. Å jobbe direkte med hundens iboende egenskaper, gir stor velferd for både hund og eier. 

Våre jegertradisjoner er en del av vår historie, og forsvarlig jakt og forvaltning av viltet er grunnleggende for bærekraftig forvaltning av våre ressurser.