For å utvikle deg som hundeeier og evne å gi hunden de beste forutsetningene, er det lurt å være organisert og delta i noen av de tilbudene som gis i hundemiljøet. NKK har en rekke kurs og andre tilbud om det å være hundeeier, kunnskap om hunder og hundeadferd, avl og oppdrett, med mer.

Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF), som forvalter harehundrasene, inkludert drever og beagle, er overbygning for distriktsvise harehundklubber. Det meste av aktiviteten skjer i klubbene, som arrangerer utstillinger, jaktprøver, utdanner jaktprøvedommere, har sosiale treffpunkt, sosialiseringskurs for hunder og eiere og ellers består av en rekke kompetansepersoner om drivende hund.

Raseringene er interessefellesskap for den enkelte rase. De har ikke samme formelle status som klubbene, men er viktige for å ivareta rasen. Raseringene samarbeider tett med avlsrådet for rasen, sjøl om avlsrådet hører direkte inn under NHKF.

Når hundeaktiviteten skjer i organisert form, bidrar det til å sikre god dyrevelferd. Det gjelder alle sider ved dyrevelferden, helt fra et avlsarbeid som gir sunne og mentalt stabile hunder, et godt hundehold, til at jakt og annen hundeaktivitet gjennomføres forsvarlig og mest mulig kunnskapsbasert, med tanke på å ivareta hunden og viltet på en god måte.