Harehundrasene er for det aller meste sunne og med god mentalitet. Det er noen kjente helsemessige utfordringer man jobber med i noen raser. Noe av dette er knyttet til at det er små populasjoner og krevende å holde innavlsgraden lav nok. NKK og Norske Harehundklubbers Forbund har et spesielt forvaltningsansvar for de norske rasene, haldenstøver, hygenhund og dunker, men også for alle andre tilsluttede raser. Dessverre er populasjonen av disse rasene, særlig hygenhund og haldenstøver, svært liten. Det gjør at det er vanskelig å unngå høyere innavlsgrad enn ønskelig, når man samtidig skal oppfylle andre avlskriterier. I de norske rasene har det derfor blitt gjort planlagt innkryssing fra andre raser. Det har gitt en positiv utvikling, både med tanke på helse, fertilitet og jaktegenskaper. Det viser seg at de eksteriøre særtrekkene for rasen er på plass igjen etter noen få generasjoner.

 

For jakthunder, er den fysiske funksjonaliteten og jaktegenskapene svært viktige. For å ha grunnlag for å velge de rette avlsdyrene, er det viktig å teste så stor del av populasjonen som mulig på jaktprøve. På utstilling blir hundene vurdert opp mot rasestandarden, der man legger særlig vekt på det funksjonelle. Av hensyn til rasen og oppdretter bør de som kjøper seg drivende hund derfor starte på utstilling og jaktprøve. Det er dessuten både morsomt og lærerikt.