Det er forsket en del på hjort, noe på rådyr, men lite på rev og hare. Til å være utbredt i hele landet, veit vi egentlig veldig lite om haren. Simen Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for Skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet, jobber for tiden med å skaffe mer informasjon om hare, også hvordan jakta påvirker dem. Man kan følge hans arbeid på Facebooksida www.facebook.com/hareklima.

Link til forskningsrapport på hare, gå til side 93: