Svensk Hvit Elghund er kjent for sin kontakt- og samarbeidsvillighet under jakt. Den er lett å trene og fungerer godt både som løs- og bandhund, samt ettersøkshund – ofte i en og samme hund. Selv om dens interesse først og fremst er rettet mot elg, er den også anvendelig for jakt på andre dyr som lar seg stille som bjørn, grevling og gaupe.