Russisk-Europeisk Laika er løshunder som selvstendig skal søke opp viltet. For mange er rovviltinteressen en vesentlig årsak til valg av rasen. Laikaene blir brukt til storvilt som elg, bjørn, villsvin, gaupe og jerv, men og til mindre vilt som grevling, mår, mink och skogsfugl. Normalt sett har laikaen et bra samarbeide med eier.