Østsibirsk Laika er en allsidig jakthund som i sitt hjemland skal kunne brukes til jakt på alt fra småvilt til storvilt og rovvilt. I Norden blir de fleste i hovedsak brukt på storvilt. For mange Laika eiere er det ønsket om noe mer enn en ren elghund som bidrar til rasevalget. Rasen er en utpreget løshund.