Norsk Elghund Grå er en robust, modig og energisk rase som er hengiven overfor sin eier, og den er en meget trivelig familiehund. Norsk elghund grå har et stort jaktinstinkt og kan kreve en del mosjon. Norsk elghund grå er Norges nasjonalhund og Norge har fått et spesielt ansvar for å forvalte rasen. Rasen benyttes som løshund på elg og bjørn og som bandhund på elg, hjort og reinsdyr.