Løshunden opptrer i større grad på egenhånd og mindre i samarbeid med hundefører. Løshunden skal på en effektiv måte søke ut i terrenget på egenhånd for å finn elg. Dog er det ønskelig at hunden skal ha et nært samarbeid med hundefører og ikke jakter alene, men ved jevne mellomrom ta kontakt med fører. Det er ønskelig at hunden kommer tilbake til hundefører dersom losdyret flykter lang utenfor terrenget. Jakten blir mer effektiv dersom hunden kan kalles inn slik at losen kan avsluttes når det loses på dyr som jegeren ikke har på jaktkvoten. Jaktprøvereglene for løshund hensyntar disse kravene og er nedfelt i regelverket Jaktprøveregler for elghund- løshund.

Jaktprøvereglementet for løshund består av 10 egenskapsmomenter. 1. Søk, 2. Evne til å stille elg, 3. Evne til å stille elg i uttaket, 4. Losarbeidets kvalitet, 5. Påhengelighet, 6. Oppførsel når losen løsner og evnen til stille støkket elg, 7. Lostid, 8. Losmålets hørbarhet, 9. Bruken av målet og Lydighet og samarbeid. I likhet med bandhundprøvene bedømmes hundene ved løshundprøver etter samme skala for egenskapspoeng.