Karelsk Bjørnhund er en nordisk spisshund som har sine røtter fra Karelen som ligger på grensen mellom Finland og Russland. Den ble avlet fram som jakthund som selvstendig og lydløst skulle søke opp og forfølge viltet, for deretter å gi los. Den har blitt brukt som jakthund på blant annet bjørn, elg, hjort, ulv, gaupe og villsvin.