Jämthunden har sitt utspring i Jämtland og Nord – Sverige og er en av Sveriges nasjonalraser. Jämthundens dominerende bruksområde er løshundjakt på elg, men den benyttes også til andre typer jaktutøvelse hvor det stilles store krav til styrke, mot og utholdenhet, som for eksempel jakt på bjørn, gaupe og villsvin.