Ettersøk er noe spesiell i forhold til jaktprøver da det er ekvipasjen (hund og dens fører – ikke bare hund) som har godkjenningen sammen. Er hunden en del av en godkjent ekvipasje kan ikke en annen fører «bruke» denne godkjenning, men må gå opp til prøve med hunden for å få egen godkjenning. Altså fører og hund må gå en «blodsporprøve» og en «fersksporprøve» og begge prøvene må være bestått. Denne prøven er nedfelt i en lovbestemmelse og det er et offentlig krav til å ha tilgang til en slik ekvipasje for å drive storviltjakt.

Mange av våre hunder står tilgjengelig under jakta for ettersøk.  I tillegg er det mange av «ekvipasjene» som står tilgjengelig for det offentlige (kommuner) i å søke opp, vurdere og eventuelt avlive skadde dyr. F.eks. etter en trafikkskade, syke dyr eller andre dyr som kan ha en form for skade. Dette er en aktivitet som pågår hele året og er en samfunnsnyttig oppgave. Det er et krav til det offentlige om å ha tilgang til slike ettersøksekvipasjer. Flere av ekvipasjene står til disposisjon hver hele døgnet, hver dag året rundt.