Elghundene brukes til jakt og ettersøk av skadet storvilt.

Elghundrasene brukes til to typer jakt. Bandhundjakt og Løshundjakt. I tillegg er det elghundrasene som brukes mest aktivt i ettersøk av skadet vilt.

Flere av de 9 elghundrasene kan brukes til begge jaktformer, men noen raser er mer egnet enn de andre til de ulike jaktformene. De mest vanlige rasene på bandhundjakt er Norsk Elghund Sort og Norsk Elghund Grå. Ved løshundjakt er Norsk Elghund sort i svært liten grad benyttet, men de øvrige rasene er alle anvendelige ved denne jaktformen. Det er dog noe egenskapsforskjeller på rasene ved at Laikarasene i større grad også brukes til jakt på andre viltarter. Felles for alle rasene er at de har ett medfødt jaktinstinkt og skal være et hjelpemiddel eller samarbeidspartner for jegeren til å lykkes i sin jakt på viltet.

De 9 elghundrasene i Norge: