Bandhunden skal opptre helt taus i hele jaktsituasjonen og inneha en stor grad av ro også i nærkontakt med det dyret som det jaktes på. Bandhundjakt krever en sterk samhandling mellom hund og fører. Den krever at fører har evne til å lese hundens opptreden i skogen.

Jaktprøvereglene er utformet for å kunne prøve og teste hundene slik at dette kan nyttiggjøres i avlsarbeidet. Prøvereglene for bandhund er nedfelt Jaktprøveregler for elghund-bandhund og jaktprøveformen omtales som nedenfor.

Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd.

Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg (eller hjort). Den skal ta seg fram i terrenget på stillferdig og effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i nærheten for deretter å føre prøvegruppen frem til denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den peser eller hoster. Halsing tillates ikke under normale forhold. De bør som regel ikke følge spor i sitt søk, men arbeide med høyt hevet hode for om mulig å få overvær av elgen. Den skal kunne benytte vær og terreng fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn og hørsel.

Bandhunden teste på jaktprøver i 5 prestasjonsmomenter. 1. Oppførsel ved søk etter elg, 2. Evne til å finne elg, 3. Oppførsel når den stiller innpå elg, 4. Oppførsel framfor/ved syn av elg og 5. Sporing.  Det gis egenskapspoeng fra 0 som lavest og til 10 som er helt fullkomment.