Norske Elghundklubbers Forbund har som motto for sin avlsstrategi. Hele hunden – hele populasjon. I hele hunden ligger at det for den enkelte hund skal hensynta følgende faktorer i avlen: Helse, eksteriør, gemytt, bruksegenskaper og genetisk bredde.

Med hel populasjonen menes det at det skal innhentes opplysninger om hunden fra de enkelte raser utbredelsesområde som for de fleste rasene er Norden. Dette ivaretas gjennom samarbeid med elghundorganisasjonene i Sverige og Finland og de samme landenes kennelklubber.

Norske Elghundklubber har tatt i bruk et digitalt avlsverktøy for å systematisere og modernisere avlsarbeidet. Dette verktøyet «Fagsystem avl» gir oss mulighet til drive et indeksbasert avlsarbeid som har et vesentlig bedre presisjonsnivå enn tittel-avl som har vært brukt frem til i dag.