Prisliste registreringstjenester

 

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Priser f.o.m. 1.1.2020

Registrering av kull på internett:

 • Medlem: kr 480 pr. valp
 • Medlem: kr 720 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 240 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 960 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 440 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 490 pr. valp norsk rase*

Manuell registrering av kull:

 • Medlem: kr 632 pr. valp
 • Medlem: kr 948 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 316 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 265 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 2 160 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 682 pr. valp norsk rase*

Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene (dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund

NOX-register/blandingshundregister:

 • Pris kr 900, uavhengig av medlemskap

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Medlem: kr 835
 • Ikke-medlem: kr 1 670

Tillegg for import fra Tyskland (sertifikatgebyr): kr 670

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr 102

Eierskifte: kr 520

Kopi av registreringsbevis: kr 469

Avlssperre på enkelthund: kr 469

Dep. nr:

 • Medlem: 
 • Ikke-medlem:

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 1000

Kennelnavn, søknad: kr 2 355
Kennelnavn, endring: kr 1 045

Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2020. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25% mva

 • 1-15 strå: kr 65 pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 110 pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 129 pr. mnd.
 • 71-100 strå: kr 157 pr. mnd.

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For priser på øvrige tjenester, ta kontakt med Ragnar Thomassen - ragnar.flak.thomassen@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: