Prisliste registreringstjenester

 

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Priser f.o.m. 1. januar 2023. 
Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Registrering av kull på internett:

 • Medlem: kr 624 pr. valp
 • Medlem: kr 935 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 458 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 248 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 871 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 624 pr. valp norsk rase*

Manuell registrering av kull:

 • Medlem: kr 916 pr. valp
 • Medlem: kr 1 374 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 458 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 833 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 2 749 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 916 pr. valp norsk rase*

Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene (dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund

NOX-register/blandingshundregister:

 • Pris kr 1 171, uavhengig av medlemskap

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Medlem: kr 1 084
 • Ikke-medlem: kr 2 169

Tillegg for import fra Tyskland (sertifikatgebyr): kr 885

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr 134

Eierskifte: kr 674

Kopi av registreringsbevis: kr 611

Avlssperre på enkelthund: kr 611

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 1 050

Kennelnavn, søknad: kr 3 755
Kennelnavn, endring: kr 2 087

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2023. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25 % mva.

 • 1-15 strå: kr 85 pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 144 pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 168 pr. mnd.
 • 71-100 strå: kr 204 pr. mnd.

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For priser på øvrige tjenester, ta kontakt med Ragnar Thomassen - ragnar.flak.thomassen@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: