Prisliste registreringstjenester

 

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).
Prisene er oppdatert pr 1.1.2019

Registrering på internett:

 • Ikke-medlem: kr 940 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 399 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 470 pr. valp
 • Medlem: kr 699 pr. valp eldre enn 3 mnd.

Manuell registrering:

 • Ikke-medlem: kr 1 240 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 860 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 620 pr. valp
 • Medlem: kr 930 pr. valp eldre enn 3 mnd.

NOX-register/blandingshundregister:

 • Medlem: kr 615

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Ikke-medlem: kr 1 640
 • Medlem: kr 820

Tillegg for import fra Tyskland: kr 650

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr. 100 

Eierskifte: kr 510

Kopi av registreringsbevis: kr 460

Avlssperre på enkelthund: kr. 460

Dep. nr:

 • Ikke-medlem: kr 1000
 • Medlem: kr 500

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 700

Kennelnavn: kr 2 310

Endring av innehaver(e): kr 1 025

Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2016. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25% mva

 • 1-15 strå: kr 63,75 pr. mnd. (eks mva kr 51,- pr mnd)
 • 16-40 strå: kr 107,50 pr. mnd. (eks mva kr 86,- pr mnd)
 • 41-70 strå: kr 126,25 pr. mnd (eks mva kr 101,- pr mnd)
 • 71-100 strå: kr 153,75 pr. mnd (eks mva kr 123,- pr mnd)

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For øvrige priser, ta kontakt med Ragnar Thomassen.

 

Våre samarbeidspartnere: