Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger

Utstilling dogs 4 all
Foto: Ole Walter Sundlo
 

Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris.

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger i 2023
Elektronisk påmeldingManuell påmeldingElektronisk m/forlenget frist
Juniorhandling, int og nordiskkr 449kr 542kr 576
Eksteriør internasjonalkr 490kr 602kr 618
Eksteriør nordiskkr 479kr 591kr 607

 

Rabatter: 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 51 Holmlia, 1201 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1602 57 15598

Svensk postgirokonto: 54 80 71 – 0.
(Husk å merke giroen med utstillingens sted, hundens rase og reg.nr.)

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste).

 

Våre samarbeidspartnere: