Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger

Utstilling dogs 4 all
Foto: Ole Walter Sundlo
 

Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris.

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger pr 1.1.2018
Elektronisk påmeldingManuell påmeldingElektronisk m/forlenget frist
Juniorhandlingkr 380,-kr 440,-kr 470,-
Eksteriør / AG / LP / AG Hoppkr 405,-kr 470,-kr 505,-
AG og AG hopp (samme hund)kr 405,-kr 470,-kr 505,-
Eksteriør og AG hopp (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
LP og AG hopp (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
Eksteriør og AG (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
Eksteriør og LP (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
LP og AG (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
LP, AG og AG hopp (samme hund)kr 495,-kr 560,-kr 595,-
Agility lagkr 530,-kr 570,-kr 600,-
Eksteriør, LP og AG (samme hund)kr 605,-kr 670,-kr 710,-
Eksteriør, LP, AG og AG hopp (samme hund)kr 605,-kr 670,-kr 710,-
DOGS4ALLkr 465,-kr 530,-kr 565,-
Valp 6-9 mnd på DOGS4ALLkr 365,-kr 430,-kr 465,-

 

Rabatter: 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 51 Holmlia, 1201 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1602 57 15598

Svensk postgirokonto: 54 80 71 – 0.
(Husk å merke giroen med utstillingens sted, hundens rase og reg.nr.)

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste).

 

Våre samarbeidspartnere: