Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger

Utstilling dogs 4 all
Foto: Ole Walter Sundlo
 

Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris.

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger i 2020
Elektronisk påmeldingManuell påmeldingElektronisk m/forlenget frist
Juniorhandling, int og nordiskkr 398kr 473kr 508
Eksteriør / AG / LP / AG Hopp INTkr 434kr 509kr 544
Eksteriør / AG / LP / AG Hopp NORDkr 424kr 499kr 534
AG og AG hopp (samme hund) INTkr 434kr 509kr 544
AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 424kr 499kr 534
Eksteriør og AG hopp (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
Eksteriør og AG hopp (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
LP og AG hopp (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
LP og AG hopp (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 630
Eksteriør og AG (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
Eksteriør og AG (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
Eksteriør og LP (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
Eksteriør og LP (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
LP og AG (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
LP og AG (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund) INTkr 632kr 707kr 742
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund) NORDkr 622kr 697kr 732
LP, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 520kr 595kr 630
LP, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 510kr 585kr 620
Agility lag INTkr 556kr 631kr 666
Agility lag NORDkr 546kr 621kr 656
Eksteriør, LP og AG (samme hund) INTkr 632kr 707kr 742
Eksteriør, LP og AG (samme hund) NORDkr 622kr 697kr 732
Eksteriør, LP, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 632kr 707kr 742
Eksteriør, LP, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 622kr 697kr 732
DOGS4ALL: Tillegg på alle priser overkr 80kr 150kr 190

 

Rabatter: 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 51 Holmlia, 1201 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1602 57 15598

Svensk postgirokonto: 54 80 71 – 0.
(Husk å merke giroen med utstillingens sted, hundens rase og reg.nr.)

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste).

 

Våre samarbeidspartnere: