Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger

Utstilling dogs 4 all
Foto: Ole Walter Sundlo
 

Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris.

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger i 2021
Elektronisk påmeldingManuell påmeldingElektronisk m/forlenget frist
Juniorhandling, int og nordiskkr 405kr 505kr 520
Eksteriør / AG / LP / AG Hopp INTkr 443kr 543kr 558
Eksteriør / AG / LP / AG Hopp NORDkr 433kr 533kr 548
AG og AG hopp (samme hund) INTkr 443kr 543kr 558
AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 433kr 533kr 548
Eksteriør og AG hopp (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
Eksteriør og AG hopp (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
LP og AG hopp (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
LP og AG hopp (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
Eksteriør og AG (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
Eksteriør og AG (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
Eksteriør og LP (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
Eksteriør og LP (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
LP og AG (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
LP og AG (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
Eksteriør, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund) INTkr 645kr 745kr 760
Eksteriør, LP og AG hopp (samme hund) NORDkr 635kr 735kr 750
LP, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 535kr 635kr 650
LP, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 525kr 625kr 640
Agility lag INTkr 568kr 668kr 683
Agility lag NORDkr 558kr 658kr 673
Eksteriør, LP og AG (samme hund) INTkr 645kr 745kr 760
Eksteriør, LP og AG (samme hund) NORDkr 635kr 735kr 750
Eksteriør, LP, AG og AG hopp (samme hund) INTkr 645kr 745kr 760
Eksteriør, LP, AG og AG hopp (samme hund) NORDkr 635kr 735kr 750
DOGS4ALL: Tillegg på alle priser overkr 80kr 150kr 190

 

Rabatter: 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 51 Holmlia, 1201 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1602 57 15598

Svensk postgirokonto: 54 80 71 – 0.
(Husk å merke giroen med utstillingens sted, hundens rase og reg.nr.)

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste).

 

Våre samarbeidspartnere: