Styringsgruppens priorteringsarbeid

Her kan man finne en oversikt over de sakene som styringsgruppen IT har ansett som de neste prosjektene som skal endres/utvikles.

 

Oversikt over de neste prosjektene som styringsgruppen skal prioritere, pr 12 april 2023
 

Prosjekter som skal prioriteres
Komite Prioritet fra komite Prosjektnavn Forklaring
Jakt 1 Tysk jaktterrier Anleggsprøve - regler skal være ferdig i adm 24 april. Bygges på jaktterrier sitt program 
Jakt 1 Tysk jaktterrier Hi prøve, godkjennes etter 24 april. Bygges på jaktterrier sitt program 
Utstilling 1 Elevevaluering utstilling Få elevjobb på utstilling i en elektronisk løsning der dommer kan få opp både elev og egen kritikk til sammenlikning. Kontroller mot Dagny
Sport 1 LP som prøve Må få inn LP som prøve, lande løsning for grenen jf. lovnad om endring når terminlisteløsningen ble laget.
Administrasjon   1 Sikker innlogging Bedre innlogging til systmene. Må få et system der man kan se hvem som har gjort hva i eks klubbadministrasjonen (eks endret kontonummer). GDPR
Administrasjon   2 Alt rutes via Min side Få alle systemer NKK levere rutet inn gjennom Min side. Sitter man i eks styret i klubb og har ansvar for en del av klubbens systemer (eks utstilling eller medlemmer) skal man få tilgang til den delen man har behov for gjennom Min side. 
Administrasjon   3 Handlevogn Min side En funksjon som gjør at man kan kjøre flere kjøp på Min side samtidig. Eks melde på flere ulike utstillinger og kjøpe en rekvisisjon og betale dette under ett. Er en komplisert jobb som tar litt tid. Må gå igjennom alle transaksjoner man kan kjøpe på min side. Økonomi må påregne at de må gjøre en liten jobb også. 
       

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: